Reset پهنای باند در کنترل پنل دایرکت ادمین چاپ


پهنای باند در ابتدای ماه میلادی صفر می شود، در صورتیکه تمایل دارید پهنای باند را در  diretadminریست نمائید از دستورات زیر استفاده کنید:

 

echo "action=cleanreset&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

  

برای reset کردن ترافیک user خاص دستور زیر را اجرا کنید.

 

echo 'action=reset&value=USERNAME&type=user' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

نام اکانت مورد نظر را جایگزین USERNAME  کنید.


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت