هاست اشتراکی

هاست 1 گیگ اشتراکی

مناسب برای سرویس های خبری با سی ام اس وردپرس

هاست 2 گیگ اشتراکی

مناسب برای سرویس های خبری با سی ام اس وردپرس

هاست4 گیگ اشتراکی
هاست 10 گیگ اشتراکی
هاست 6 گیگ اشتراکی