لیست قیمت

سایت پرتال

 • طراحی سایت با گرافیک اختصاص10000000تومان
 • هاست 10 گیگ و پهنای باند 120 گیگ سالانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گرد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت فروشگاهی

 • طراحی سایت با گرافیک فروشگاهی6000000تومان
 • هاست 4 گیگ و پهنای باند 120 گیگ سالانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گرد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت شرکتی

 • طراحی سایت با گرافیک شرکتی 4000000تومان
 • هاست 2 گیگ و پهنای باند 120 گیگ سالانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گرد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت شخصی

 • طراحی سایت با گرافیک معمولی 2000000تومان
 • هاست 1 گیگ و پهنای باند 120 گیگ سالانه
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گرد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله

سایت خبری

 • طراحی سایت با گرافیک خبری 8000000تومان
 • هاست نامحدود
 • دامنه آی آر به نام صاحب سایت ثبت می گرد
 • آموزش حضوری یک جلسه ای کامل
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • سیستم خبرخوان فوق پیشرفته

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.