شرکت زرین فرم

portfolio
portfolio
Project Info
  • Construction Date: 1394
  • Location: تهران شهریار
  • Values: فارسی
  • Category: نمونه وب سایت
Project Details

زرین فرم تنها مجموعه طراحی و تولید لباس فرم اداری و مدارس می باشد که در تمامی ادوار جشنواره مد و لباس فجر حضور فعالی داشته و هر ساله به عنوان طراح و تولیدکننده برتر در این شاخه شناخته شده است.

این مجموعه همچنین در اولین سمپوزیوم صنعت نساجی . مدولباس در سال 1394 موفق به دریافت تندیس کار آفرین برتر از رییس کار گروه ساماندهی مد و لباس فجر نائل گردید.

More Project Details

زرین فرم تنها مجموعه طراحی و تولید لباس فرم اداری و مدارس می باشد که در تمامی ادوار جشنواره مد و لباس فجر حضور فعالی داشته و هر ساله به عنوان طراح و تولیدکننده برتر در این شاخه شناخته شده است.

این مجموعه همچنین در اولین سمپوزیوم صنعت نساجی . مدولباس در سال 1394 موفق به دریافت تندیس کار آفرین برتر از رییس کار گروه ساماندهی مد و لباس فجر نائل گردید.

Enter your keyword